Alsófarkadin

45° 58′ 15″ É, 22° 58′ 14″ K

Neve valószínűleg a Farkad személynévből keletkezett, szláv -in képzővel.

Először 1411-ben Farkadin, majd 1462-ben Alsofarkadyn, 1475-ben Pathakyfarkadyn, 1509-ben Ohaba alio nomine Alsofarkadyn, 1515-ben Farkadyen, 1733-ban Also-Ferkedin, 1839-ben Ferkedyinugyinzsosz néven írták. 

1448-tól 1515-ig a Farkadini család, fejedelemség kora után a Nopcsa, később a Lónyay család, majd a magyar államkincstár birtoka volt. Lakói román kisnemesek voltak, a vidéken módos falunak számított. 1870 körül Lónyay Menyhért tette tizenkilencezer holdas, főként erdőkből álló birtokának központjává. Ezt a faanyagon kívül vasércben is bővelkedő területet a vajdahunyadi vasgyártás fellendülésére számítva vásárolta. Miniszterelnökként mindent meg is tett Vajdahunyad vidéke iparának fejlesztéséért, de csalódnia kellett, mert csakhamar a jobb helyzetből induló gömöri iparvidék vált a vasgyártás magyarországi központjává. Ekkoriban székelyek telepítését is tervezték a Lónyay-birtokra, de végül csak három moldvai és egy gyergyói római katolikus család érkezett.

Henri Mathias Berthelot tábornok, a romániai francia katonai misszió vezetője volt. 1919-ben a román állam a román hadsereggel elért eredményeiért Berthelot tábornoknak adományozta a kastélyt 70 hektárnyi gyümölcsössel és erdővel együtt. Berthelot 1931-ban meghalt, a birtokot pedig végrendeletileg a Román Akadémiára hagyta.

Román neve Berthelot tábornoknak állít emléket. 2001-ben helyi népszavazás döntött a név módosításáról, a kommunista időszakban viselt név helyett (Unirea), amely az 1918-as gyulafehérvári gyűlésre utalt.

Történelmi műemlék a Lónyay-Nopcsa kastély, ma a Román Tudományos Akadémia tulajdonában van. Hátszegi-medence élővilágának génbankját akarják megvalósítani benne.