Mennyire ismered dél-erdélyt?

1. Minek a rövidítése az EMKE?

2. Ki alapította az algyógyi földművesikolát?

3. Mi a 'döblöc'?

4. Melyik évben telepednek le a magyarok Gyulafehérváron?

5. Milyen intézmény nem működött az alsó-gáldi Kemény kastélyban, miután állami tulajdonba került?

6. Minek az emlékére álítatta Lukács Béla az ompolygyepűi emlékművet?

7. Kinek a nevéhez köthető az algyógyi földműves iskola alapítása?

8. Melyik település nem tartozik a hunyadi Erdőhátság néprajzi tájegységhez?

9. Milyen személy a 'zsingás'?

10. Mekkora terület tartozik a piski arborétumhoz?

11. Mi Simeria magyar neve?

12. Ki volt Kuun Kocsárd?

13. Melyik században nyitották meg először a nagyági bányákat?

14. Melyik településnek szerepel a történelmi központja 1991 óta a Világörökség javaslati listáján?

15. Milyen tárgy a 'légej'?

16. Melyik folyóvíz mellett fekszik Algyógy település?

17. Kb. mennyi nemesített növényfajta található a piski arborétumban?

18. Mire használták a marosillyei Bornemissza kastélyt a kommunizmus idején?

19. Mit jelent a "csámporodik" szavunk?

20. Ki építette az alsófarkadini kastélyt?