Mennyire ismered dél-erdélyt?

1. A kommunizmus ideje alatt mire használták az alvinci Rhédey-kastélyt?

2. Melyik település nem tartozik az Erdélyi-Hegyalja néprajzi tájegséghez?

3. Hogyan mondták a 'hamupipőkének' népiesen?

4. Hol született Bethlen Gábor erdélyi fejedelem?

5. Hol született Lukács Béla, az Osztrák-Magyar monarchia örmény származású kereskedelmi minisztere?

6. Ki lakott Sárd településen?

7. Ki alapította a Batthyáneumot?

8. Hogyan nevezték a sertésólt népies nyelven?

9. Melyik évszázadban épült az alvinci Rhédey-kastély?

10. Melyik évben költözött el az erdélyi fejdelemség fővárosa Gyulafehérvárról Nagyszebenbe?

11. Mikor alapították az algógyi Fölmíves iskolát?

12. Mit csinál az, aki 'pacil'?

13. Melyik évszázadban égett le az alvinci Martinuzzi-kastély?

14. Ki gyilkoltatta meg Martinuzzi Fráter Györgyöt?

15. Mikor alakult meg az Első Erdélyi Vasút?

16. Melyik évben telepednek le a magyarok Gyulafehérváron?

17. Milyen funkciót nem töltött be a marosnémeti Gyulay kastélynak?

18. Melyik felirat látható az ompolygyepűi emlékművön?

19. Ki volt a kolozsvári vívóiskola megalapítója?

20. Melyik nemesi család építette a piski arborétum területén található kastélyt?