Mennyire ismered dél-erdélyt?

1. Mekkora területen feküdt a gyulafehérvári római castrum?

2. Kinek a nevéhez köthető a vinca-tordosi kultúra újkőkori leleteinek feltárása?

3. Minek az emlékére álítatta Lukács Béla az ompolygyepűi emlékművet?

4. Mekkora terület tartozik a piski arborétumhoz?

5. Hogyan nevezték a 'gabonatartó ládát' népiesen?

6. Milyen funkciót nem töltött be a marosnémeti Gyulay kastélynak?

7. Kb. mennyi nemesített növényfajta található a piski arborétumban?

8. Milyen okból égett le a XIV. századan Gyulafehérvár?

9. Mi a 'fuka'?

10. Ki volt az utolsó magyar tulajdonosa az alsófarkadini kastélynak?

11. Ki volt a Gyulafehérvárra betelepülő magyaropk vezére?

12. Melyik településen fedezték fel a nagyágit ásványt?

13. Ki újítatta fel és kinek a birtokát képezi a marosillyei Veres-bástya?

14. Melyik évben égett le Gyulafehérvár nagyrésze a XIV. században?

15. Mikor minősítették várossá Algyógyot?

16. Milyen személy a 'fuzsitus'?

17. Melyik teleülésen található a Bornemissza kastély?

18. Melyik település nem tartozik a hunyadi Erdőhátság néprajzi tájegységhez?

19. Mikor nyilvánították várossá Piskit?

20. Ki volt Kuun Kocsárd?