Mennyire ismered dél-erdélyt?

1. Mit jelent a "csámporodik" szavunk?

2. Melyik erdélyi kastélyban volt legelőször fürdőszoba?

3. Hol született Bethlen Gábor erdélyi fejedelem?

4. Mikor készült el a Piski-Vajdahunyad vasúti szárnyvonal?

5. Milyen intézmény nem működött az alsó-gáldi Kemény kastélyban, miután állami tulajdonba került?

6. Melyik településen lakott Bod Péter?

7. Milyen épület állott az alvinci Martinuzzi-kastély elődjeként?

8. Melyik folyó mellett található Nagyrápolt?

9. Melyik évben költözött el az erdélyi fejdelemség fővárosa Gyulafehérvárról Nagyszebenbe?

10. Ki építette az alsófarkadini kastélyt?

11. Melyik évben telepednek le a magyarok Gyulafehérváron?

12. Melyik évszázadban égett le az alvinci Martinuzzi-kastély?

13. Ki volt az az angol utazó, aki a gruaszádai kastély vendége volt és az Erdők s vizek közt c. könyvében beszámolt annak állapotáról?

14. Mikor alapították az algógyi Fölmíves iskolát?

15. Hogyan nevezték a 'gabonatartó ládát' népiesen?

16. Melyik település számított a Kendeffy család főbirtokának, ahonnan előnevüket is kapták?

17. Mi volt Berthelot település korábbi neve?

18. Kb. mennyi kötetet tartalmazott a Batthyáneum?

19. Mire használták a guraszádai Klobusinczky kastélyt az államosítás után a kommunizmus idején?

20. Melyik évben gyújtották fel a gyulafehérvári római katolikus székesegyház?