Mennyire ismered dél-erdélyt?

1. Kb. mennyi kötetet tartalmazott a Batthyáneum?

2. Mi a 'fuka'?

3. Melyik évben költözött el az erdélyi fejdelemség fővárosa Gyulafehérvárról Nagyszebenbe?

4. Mire használták a marosillyei Bornemissza kastélyt a kommunizmus idején?

5. Melyik teleülésen található a Bornemissza kastély?

6. Ki volt a kolozsvári vívóiskola megalapítója?

7. Kinek az emlékére állítottak emléktáblát a piski arborétumban?

8. Kinek a nevéhez köthető az algyógyi földműves iskola alapítása?

9. Mikor kezdték el a vinca-tordosi kultúra feltárását?

10. Milyen személy a 'fuzsitus'?

11. Milyen tisztséget nem töltött be Martinuzzi Fráter György?

12. Milyen intézmény nem működött az alsó-gáldi Kemény kastélyban, miután állami tulajdonba került?

13. Hol született Bethlen Gábor erdélyi fejedelem?

14. Hová van eltemetve Bop Péter?

15. Mikor állították fel az ompolgyepűi emlékművet?

16. Ki alapította a Batthyáneumot?

17. Milyen nevet viselt a római időkben Algyógyfürdő?

18. Mi Simeria magyar neve?

19. Mi volt Gyulafehérvár neve a római időkben?

20. Melyik évszázadban égett le az alvinci Martinuzzi-kastély?