Mennyire ismered dél-erdélyt?

1. Kik gyújtották felk a gyulafehérváei római katolikus székesegyházat?

2. Mikor történt a zalatnai mészárlás?

3. Melyik településen lakott Bod Péter?

4. Milyen okból égett le a XIV. századan Gyulafehérvár?

5. Hová van eltemetve Bop Péter?

6. Melyik évben költözött el az erdélyi fejdelemség fővárosa Gyulafehérvárról Nagyszebenbe?

7. Melyik évben telepednek le a magyarok Gyulafehérváron?

8. Mekkora terület tartozik a piski arborétumhoz?

9. Mit jelöl a 'surgyé' szavunk?

10. Mikor nyilvánították várossá Piskit?

11. Hol született Bod Péter?

12. Minek a rövidítése az EMKE?

13. Ki volt az az angol utazó, aki a gruaszádai kastély vendége volt és az Erdők s vizek közt c. könyvében beszámolt annak állapotáról?

14. Az egykori Arany hegy mennyi százalékát bányászták el?

15. Mit jelent az 'ágál' szavunk?

16. Ki újítatta fel és kinek a birtokát képezi a marosillyei Veres-bástya?

17. Hol alapították 1834. szeptember 6-án Európa keleti részén az első előkészítő bányaiskolát?

18. Kb. mennyi nemesített növényfajta található a piski arborétumban?

19. Mit csinál az, aki 'pacil'?

20. Melyik évszázadban épült az alvinci Rhédey-kastély?