Napfi János – Alsó-Fehér vármegye

Három lüdércz elfoglalja az üveghegyet s fogságba ejti a Napot, Holdat és Hajnal-csillagot. Sötétség, hideg, terméketlenség s ínség lesz mindenütt. Egy szegény ember hetedik fia, Napfi János, a ki táltos, a király megbízásából útra kél keresni a világosságot; keresztapja, a táltos kovács segítségével, aranypatkós lovon fölmegy az üveghegyre; kihallgatja a lüdérczek anyját, mikor az menyeivel fiai megérkeztéről beszélget; elibük megyén s egyiket a rézhídon, másikat az ezüsthídon, harmadikat az aranyhídon birkózásban s egyéb vetélkedésben erős küzdelem után legyőzi s rendre feltűnik a király országában először a Csillag, aztán a Hold, végre a Nap világossága. (Alsó-Fehér megye) - In.: Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe, In.: Alsófehér vármegye monográphiája, I/2., 1896., 100 p.

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.