Decebal kincse

(105. Kr. u.)
Decebal utolsó dák király, midőn  Trajanus, római császár, feles haddal jőne ellene, a hagyomány szerint, kincsét a Strigy vizébe rejtette.
A Strigy Hunyad megye egy kisebb folyója, Dacia akkori fővárosától, Sarmizegethusától pár órára foly.
Mint hinni akarják, azon szorulatban, melyet a hátszegi völgybőli kiszakadásánál képezett, itt ez erdős hegyek magányában, Decebal rabszolgák által a víz fenekére boltívet rakatott, kincseit belé rejté, a vizet ismét reá  bocsátá; a munkásokat pedig egyig kivégezteté, hogy Bicilis vagy Biculus nevű hív emberén kívül erről senkinek se volt tudomása.
Úgy vélekednek, hogy Decebal eleste után e kincseket Bicilis Trajanusnak fölfedezte. Mit kapott Trajanus mit nem, annyi igaz, hogy Izabella királyné alatt 1545-ben a Strigy partján egy öl átmérőjű fa dőlt vala ki, s a mint gyökerei kifordultak, boltívet lepleztek le, melyben 6000 Lysimak aranyat s feles aranylemezt találtak.

Források

Kőváry László: Száz történelmi rege, Stein János könyvkereskedése, Kolozsvár, 1857