Rontás, csinálmány - Magyarigen

Magyarigenben egy szép lány ment egyszer a piacra balhaszín cipőben. Útközben papirosba takart csomagot látott, melyet a lábával félrelökött. Azon naptól fogva a lába fájni kezdett s már alig tudott hazajutni. Otthon rögtön ágynak esett s egy évig sem tudott felkelni. Földagadt a lába akkorára, mint egy butoj (átalag); mikor pedig a daganat kirepedt, bors-szemet, hótszenet, hajszálakat s egyéb szemetet kaptak benne. Doktor nem tudta kigyógyítani; végre egy öreg ember készített neki kenőcsöt s egyszersmind a betegséget is kimagyarázta. Azt a csomagot irigységből vetették a szép lány elé, a kinek még szerencséje volt, hogy kezébe nem vette, mert akkor örökös betegségbe esett volna. (Magyarigen) - In.: Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe, In.: Alsófehér vármegye monográphiája, I/2., 1896., 106 p.

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.