Néző (Tudós) - Magyarigen

Volt egy öregasszonynak három lakatos könyve, ebből szokott varázsolni. Egy legénye titkon elővette s olvasni kezdett belőle; hát egyszerre rémítő földalatti robaj kerekedett s az olvasó úgy megijedt tőle, hogy menten szörnyet halt. így tudták ki az asszony könyvét, a melyet törvényesen elvettek tőle s azóta a gyulafehérvári várban őriznek. Öreg-öreg emberek közt arról is tud egy-egy, hogy a nagyenyedi főkollégiumnak is voltak ilyen könyvei, de negyvennyolczban eladta Angliának. (Magyarigen) - In.: Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe, In.: Alsófehér vármegye monográphiája, I/2., 1896., 106 p.


 

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.