Erdély elszakítása - Magyarigen

Nagyapám járási bíró vót itt Magyarigenbe, és hát a román pap nagyba vizitált, meg minden. S nagyapámnak feltűnt az a nagy jövés-menés az utcán. S mikor kinézett, látta, hogy gyülekeznek, már hogy támadják meg a kúriát, a házat, mindent. S akkor nagyapámnak volt fegyvere, és vette, s azt mondta a román papnak, hogy:
- Vagy megmondod nekiek, hogy nyugodjanak, csendesedjenek, mer én nem bajlódok velük, vagy lepuffantalak a szemük láttára!
No osztán a román, ahogy édesapám mesélte, a román pap aztán kiszólt, s szétoszlottak s lecsendesedtek. Ez tizennyolcba vót, mikor az átadás volt. Mikor Erdélyt átadták. (Magyarsárd) - Vadadi Etelka, 2003.

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.