Csata a törökökkel - Magyarigen

A Bilakon egy török pasának volt a kertje; azért van még most is rajta a különös növényzet. (Vajasd) - In.: Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe, Nagy-Enyed, 1896., 130 p.


 

 

A török hadjáratok alkalmával egy török csapat üldözvén a havasba menekült népet, a bányászatokból rabolt kincseket e helyen [Török árok] gyűjtötték össze. Mit az elbujdosott nép megtudva, vagy három százan összeállottak s egy éjen e rettentő gödör nyilasát elállották, a török tábor biztos helyen vélvén magát, csendesen szunnyadozott; csak az irtóztató robajra ébredt fel, melyet a lezuhanó kövek okoztak. - Mint mondják, még hírmondó sem maradt közülök. Hogy az elnevezésnek ilyszerű oka lehet, igen valószínű. (Magyarigen) - In.: Magyar Értesítő 1867/4-5., 13. A mondában szereplő török árok a Kecskekő keleti oldalában található, román neve Pârâu Turcului.


 

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.