Borosbenedek pusztulása

Ott vótak azok, ott vannak a mócoknak a kijövetelinél, a hegyeknél, ott vót Sárd, aztán Magyarégen, satöbbi, satöbbi, ott elprédálták negyvennyolcban. A mokányok elprédálták a magyarokat, többnyire mind reformátusok voltak. Elprédálták ezek, úgyhogy legtöbb helyt puszták a templomok. Benedeken úgy vót, egy patak mellékén van a református templom, ott jártam én is. És úgy volt, mint ez a miénk, zsendellyel fedve. Osztán lerothadt és ledőlt; erről vót a templom s ott vót a torony, le vót dőlve így a templom. A magyarokat ott is, amelyiket megfoghatták a románok, mind elprédálták. (Búzásbocsárd) - Gáspár Győző, 2004.


 

Emlegették, hogy micsináltak a románok: megölték a magyarokot. Megöltek itt Borosbenedekbe egy menyecskét, levágták a csicseit s a kezeit s a lábait, s felültették a hegyre. (Vajasd) - Gáspár Győző, 2002.


 

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.