Az óriások gátja

Ilyesmiről hallottam, ahogy megyünk itten fel Tótfalunál. Van ottan egy olyan kőfalszerűség jobb felől. Hogy ottan a tündérek elzárták az Ampoly vizét, hogy megbüntessék az itteni lakosokat. A tündérek ott laktak, és egy olyan kőfalat építettek, hogy megbüntessék a lentebb lakó népséget, hogy ne kapjanak több vizet, hogy az Ampoly vize ne folyjon többet. (Magyarsárd) - Vadadi Etelka, 2003.


 

Károly-Fejérvárról jövő kocsisom figyelmeztetett a roskadozó falakként álló szikla deszkákra, s aztán utána tevé: „uram, tudod-e, hogy óriások építék ezt?" Mosolyogva feleltem reá: tudom, csakhogy azok nem „óriások", hanem „óriás" volt: a természet ura.
S valóban mint két görnyedező kapaszkodó ember övedzik a hegyek e szűk völgyet jobbról és balról, tisztán látható az épület falakként mindkét oldalon mai napig fennálló kőzetek szoros összeköttetése, mely a közepén folydogáló Ompoly felszínétől mintegy 50-50 fok magasságra emelkedik. (Gyulafehérvár) - In.: Kolozsvári Közlöny, 1864, 422.


 

Balra a sziklát a nép óriások falának mondja. [...] A nép, a csak jelenségek után induló nép, nem késett cifra regét ültetni reá. Nem tündér, hanem óriás rege az. Az óriások megharagudtak az Ompoly-völgy lakóira; hogy bosszút álljanak rajtok, fogták magokat, merész sziklafalat emeltek a hegyláncolat egyik oldalától a másikig, ez által el akarván zárni az Ompoly lefolyását, hogy megfúljanak a völgy lakói. De a természet ezekkel szövetkezett. Az Ompoly megdagadott árjaival csak erőt nyert, és áttörte az óriás gátat. Most e sziklamardvány hirdeti az óriások kudarcát. (Ompoly völgye) - In.: Magyarország képekben II., 1868, 3.


 

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.