Az ördög által meghurcolt ember – Vajasd

Nagyapám mindig magyarázta. Régebb ahogy vót Gyulafehérvárt a brader, ide ki, árultak pálinkát. Ivutt nagyapám, és nem tudom, még melyikek. S vót egy kemencéjek. És drága, elhozta őket a sátány a sárdi erdőbe a Farkasfőhez. (Vajasd) - Szilágyi Rózália, 2002.

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.