A zalatnai magyarok legyilkolása

Reggelre érve, a 7-800-nyi menekülő tömeg halomra gyilkoltatott. A föld már nem volt képes fölszivni az ártatlanul kiontott vért, az Ompoly fölvevé magába, órákig véresen folyt. így lettek figyelmessé Gyulafehérvárott, tudták mindjárt, hogy valahol mészárlás van. (Gyulafehérvár) - In.: Lukács Béla: Az Ompoly völgye, Vasárnapi Újság, 1866, 608.


 

A magyarok jöttek le Zalatnáról, s akkor ők itt Preszákánál megállottak. S aztán ott megcsúfolták őket. Ha járt, hogy látták, hogy jegybe van, kitépték a gyűrűvel együtt az ujját, s odatették az apját, hogy csúfolja meg. S rettenetes dogokat. Sokat megöltök. Sokat megöltök. Drótot fűztek a kezükbe. Összefűzték a kezüket dróttal, s vitték Balázsfalvára őket. Amíg gyütt egy Hatvanos nevű katona, amíg az valahogy hogy elűzte őket. (Vajasd) - Gáspár Győző, 2002.


Aztán itt Zalatnán is, ott volt a leányom harminc évig férjhez menve, aztán elbeszélte a férje is, ő ott zalatnai vót. Hogy éppeg az ő apja is úgy mondta, hogy mikor a templomba vótak, akkor aztán összegyűlt a mokányság, s csapra verték a hordókat, s osztán rákezdtek ölni a magyarokat. Ha nagyhasú asszont kaptak, kivágták, kivették a gyermeket belőle. Ha leánt kaptak, megölték. A másikokat vitték, s aztán megcsúfolták őket erősen. (Vajasd) - Gáspár Győző, 2002.


 

Zalatnától, onnét kezdődik a mokányság. Arra van egy Preszáka. Ott, valahol ott, úgy mondják, hogy olyan nagy tömegsírok vannak, mintha háború lett volna. Elhantolva, oda vannak eltemetve a magyarok. (Búzásbocsárd) - Gáspár Győző, 2004.


 

Presacán megállunk az 1898-ban emelt emlékműnél: körülötte puszta rét, a helybeliek szerint nem szabad házat építeni a magyarok tömegsírjára, mert éjszakánként még hallatszik a föld alól a nyöszörgésük. A menekülőket itt érték utól, s mészárolták le Janku szabadcsapatai. (Preszáka-Ompolygyepű) - In.: Margittai Gábor: Apák egrese. Elveszett templomaink: a magyar szórvány végórái Dél-Erdélyben, 5, Magyar Nemzet, 2003. jún. 30.


 

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.