A magyarsárdi Oltyán utca - Magyarsárd

Mikor az első román határőrezredeket állították fel, az Olt vize melletti Kopácsel község lakosait, mivel ott, állítólag, nem akartak fegyvert fogni, ide telepítették; ezen telepesekről nevezték el az új utczát. (Magyarsárd)

 

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.