A községet valaha magyarok lakták

Gyulafehérvárnak négy részre oszlott a lakossága: ötezer zsidó, ötezer román, ötezer magyar, ötezer német. Ott van a posta mellett a szász templom, a mai napig megvan. Zsidó templom, nagy zsidó templom, mert rengeteg zsidó vót Fehérváron, de el vótak magyarosodva. (Vajasd) - Tamás Béla, 2002.


 

[Ezerkilencszáz]huszonkilencben, mikor konfirmáltam, még kilencen konfirmáltunk Magyarigenbe, és máma alig van két-három lélek. Mind elment a magyarság. A fő tér majdnem mind magyar volt még akkor. Ott volt csak a szomszédban: Őriek, Konczék, Szabóék - Szabóék heten, Borbélyék... (Vajasd) - Tamás Béla, 2002.


 

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.