A kincsért lelket kell adni cserébe - Vajasd

Vót történet, vót. Hát régebb, magyarázta anyósom, hogy Birger milyen szegény vót. Olyan szegény vót, vót egy rossz lova, s avval járt a falukba, rongyokat szedett s pálinkát árult. S a végin hogy meggazdagodott. S miről? Há lelkem, a ház most is ott van, megvette Kádár Sanyi a Birgerét. Hogy Birger megházasodott és lett egy gyermeke. S odadta az ördögnek a gyermeket. S az ördög egy hordó pénzt adott nekije. S aztán abból vette a sok fődet. Mert rengeteg fődet vett osztán. (Vajasd) - Szilágyi Rózália, 2002.

Források

Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében, Alsó-Fehér megye mondahagyománya, Balassi Kiadó, 2008.