Borberek - Zebernik vár

A Szebeni-havasokhoz tartozó Szászsebesi- (Oláhpiáni-) hegység É-i részéhez csatlakozó sík vidéket az Érchegység Ompolymelléki (Zalatnai) hegysorától elválasztó, itt DNY-ra tartó Maros két partján (nagyobbik része a bal parton) fekszik az Alvinchoz tartozó Borberek (Vurpăr, ném.: Burgberg) község. A Borberek feletti Várhegyen fekszenek Zebernik várának még fellelhető romjai. Helyén a római korban már állt egy castrum, s ennek alapjain épült fel a vár.

Az észak-dél tájolású erődítmény falai a hegytető vonalát követik, így azok egy észak felé nyújtott háromszöget alkotnak, melynek csúcsában a kaputorony maradványai állnak. Az 1960-as évek ásatásai feltárták a nyugati falhoz csatlakozó épületek alapfalait, illetve a vár területén a régészek V. István király idejéből (1270-1272) való pénzérméket találtak, ezek az erődítmény XIII. századi létezését igazolják. A vár a XVII. század folyamán az alvinciek és a borberekiek közös birtoka volt, háborús időkben ide húzódtak fel féltettebb kincseikkel a környékbeli lakosok.

1723-ban még katonaság őrizte az erősséget, ám ezek kiköltözésével az őrizet nélkül maradt vár pusztulásnak indult. Napjainkban a sűrű bozótban csak itt-ott figyelhetők meg falai, melyek egyes szakaszokon 4 m magasan állnak.

Forrás: www.varak.hu/latnivalo/index/1675-Alvinc-Zebernik-vara

Források

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 125.                Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok. Bp. 1987. 153-155.
Csortán Ferenc: Marosújvártól Alvincig. Korunk. 1972. 3. sz. 351.