Sztrigyszentgyörgy ortodox templom

Sztrigyszentgyörgy Pusztakalántól keletre, az Újváros résszel teljesen egybeépítve, a Sztrigy jobb partján fekszik.

1377-ben S. Georgio és Zengwrg, 1760-62-ben Szrigy Szent György néven írták. A 14. században kenézjogú román falu volt, a 15. században a dévai várhoz tartozott.

A település Szent György tiszteletére szentelt templomának nevét őrzi. Murális festményei három időszakból származnak. Az első freskók 1313-1314 között készülhettek, amikorra a templom építésének dátumát is teszik, valamint 1409-ben és 1743-ban.

Kőtemploma a 13. század második felében épült egy előző századból származó fatemplom helyén. Ennek temetőjében II. Béla korabeli pénz és a korra jellemző egyéb tárgyak kerültek felszínre.

A 18. században Kitid filiája volt. 1790-ben azonban klenódiumait már a dévai parókián őrizték, valószínűleg a közösség elnéptelenedett. A 18. vagy a 19. században egy előcsarnokot építettek hozzá a nyugati oldalon, amit a templom 1970-es restaurálási munkálatai során lebontottak.

In: A Hunyadmegyei Református Egyházmegye templomai, szerk.: Magyari Hunor - Szántó Tünde, Székelyudvarhely, 2011.

Hivatkozások