Őraljaboldogfalvi Református templom

A Hátszegi-medence egyik kiemelkedő jelentőségű, a környék építészetében meghatározó értékű román-gót átmeneti stílusú, XIII. századi építmény az Őraljaboldogfalvi templom.

Eredetileg minden kétséget kizáróan katolikus templomnak épült. Virgil Vătăişeanu neves művészettörténész szerint: 1280-ban. A kőfallal erődített építmény belterülete 14,20x8,50 m, egyenes záródású szentéllyel, félköríves-oszlopos főbejárattal, felette hármas, oszlopokkal tagolt, félköríves ablakokkal ellátott toronnyal.

Ez az építmény szolgált mintául a korabeli Hátszeg környéki román templomépítészetben. Így: a zeykfalvi templom egészében, sőt egyes részleteiben, kisebb és vidékies mása ennek, de a demsusi templom középtornya és díszítése is innen inspirálódott. Gheorghe Gurinschi Vorona még a szentpéterfalvi templomot is ebbe az örökségbe tartozónak mondja.

Egész belső falfelületét festmények ékesítik. Először 1311-ben látták el freskókkal, melyeket a román származású Malomvízi Kende fiai (a Kendeffy-k) miután 1447-ben a községgel együtt Hunyadi Jánostól adományként megkapták de mindenképp 1487 előtt, az egészet saját (bizánci alapú) ízlésükre átfestették. A festményekre sok (dokumentum értékű, gyakran ciril betűs) bevésés került, ezek nagyban segítették a templom történetének visszaolvasását. Bár a templom a XVI. században biztosan református lett, falfestményeit csak 1646-ban meszelték le. Közben folyamatosan keletkeztek a ciril betűs feliratok, amit az magyaráz, hogy akkortájt a reformátusok és ortodoxok felváltva használták a templomot 1614-ig. (Ez utóbbi tény adta a lovat Chiril Zopa (Ţopa) orthodox vikárius, hogy 1810-ben a templomot „vissza”igényelje a románoknak.)

Jellegzetessége e templom festett szentjeinek, hogy mindegyiknek kiszúrták a szemét. Ezt Möller István (aki 1908-ban restaurálta a templomot) úgy magyarázta, hogy a nép abból a babonából táplálkozva tette ezt, mi szerint „amelyik községnek szemes szentjei vannak, annak a határát elveri a jég” .

Források

Vásárhelyi Lőrincz: Az őraljabolboldogfalvi református egyházközség krónikás története. Hátszeg, 1907