Kisbarcsa református templom

Vajdahunyad és Déva között a Cserna jobb partján terül el átellenben Csernakeresztúrral. A falu neve románul Bârcea Mică, közigazgatásilag Dévához tartozik.

A helység első említése 1257-ből való, ekkor Ranoltu névvel jegyzik. A későbbiek során 1365-ben Aprod, 1367-ben Apródfalva, 1508-ban Kysbarch. A falu birtokosa valamikor a Barcsai család volt, akik az évszázadok során fontos szerepet játszottak Hunyad megye életében is. A család sokáig udvari papságot tartott fenn a kis egyházban. Kisbarcsa 1725-ben mint önálló egyház megszűnt, és hosszú évtizedeken keresztül az alpestesi lelkészek szolgáltak a gyülekezetben.

Az egyház a XIX. század közepén megerősödött. Ekkor a Barcsai család egy szép helyen telket adományozott az egyháznak ahova 1886-ban templomot építettek. Az építkezés anyagi támogatásában kivette részét az Erdélyi Református Egyházkerület. Az első világháború idején a toronyból elvitték a harangokat, és csak 1923-ban tudtak egy újabb harangot vásárolni. 1917-ben egy földrengés rongálta meg a templomot, majd 1930-ban Kós Károly építész tervei alapján javították meg. 1902-ben Csernakeresztúrral önálló egyházzá alakult. A keresztúriak is sokáig idejártak istentiszteletre, de ott az utóbbi évtizedben saját templomot építettek.

2012 karácsonyán a kisbarcsai református egyházközségnek 21 gyülekezeti tagja volt.

Kun Árpád ny. lp. -  In.: Hunyad Megyei Hírmondó, 2013. január-február, XIII. évf. 1-2. szám

Hivatkozások