Dévai zsinagóga

A dévai zsinagóga 1896-ban épült, 1905-1907-ben átépítették és megnagyobbították. A zsidó hitközség 1851-ben alakult. 2003-ban a zsinagóga épületét külsőleg felújították. A felújítás 512 millió lejes költségéből az önkormányzat 300 milliót állt, a Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége 212 milliót adott.

A dévai zsinagóga már 40 éve használatlan, elsősorban azért, mert a hitközség nagyon megfogyatkozott. Az 1851 óta említett dévai zsidóság a két világháború közötti időszakban élte fénykorát. Akkoriban 8-900 zsidó élt Déván, vagyis a város összlakosságának közel 10%-a. A történelem viharai és az Izraelbe való kivándorlás azonban elemi csapást mért a közösségre: jelenleg Hunyad megyében a számuk csupán kb. 150.

Lőrinc András visszaemlékezése a dévai zsidó hitközségre és családjára a Centropa Projekt oldalán