Majláth Gusztáv Gimnázium

A Majláth gimnázium kétemeletes, elegáns épület a várpark északi oldalán. Majláth Gusztáv Károly püspök (1897-1938) építtette 1903 és 1906 között. A Római Katolikus Főgimnáziumként működött benne 1948-ig, amikor is államosították. Most az “1918. december 1.”-egyetem működik benne.

Helyén a középkorban domonkosrendi zárda és templom állt, melyet a Báthoryak az 1579-ben betelepített jezsuitáknak adtak át. Alig húszévi tanítás után a jezsuitáknak el kellett hagyniuk a várat.

A főépület mögött most is áll a kolostor egy része, bolthajtásos egyemeletes épület, amelyet jelenleg az egyetem használ. Ebben kapott helyet a Bethlen akadémia híres könyvtára, amit 1661-ben a török-tatár seregek felgyújtottak és a tűz martalékává vált.

1716-ban a jezsuiták újra visszakapják elkobzott épületeiket, újra kollégiumot alapítottak, ahol 1778-ig, a rend feloszlatásáig működtek. Ekkor rövid ideig a római katolikus teológia költözött az épületbe. Utána, 1898-ig, a templom és a kolostor lebontásáig papok és világi tanárok tanítottak a főgimnázium elődjében. Az épület helyébe a most is látható impozáns épület került.