Déva megyeháza

„1890-re elkészült német renaissance stílű, s Erdély-szerte páratlanul szép megyeház. Pogány György főispán, Barcsay Kálmán alispán buzgóságát dicséri e szép alkotás, melyet Alpár Ignácz tervezett.” – írta Téglás Gábor 1902-es Hunyad megyei bédekkerébe. Az épület 1887-1889 között épült.