Adattár

összeállította: Szabó Henriette - A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei

összeállította: Szabó Henriette - A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei

Országos Széchényi Könyvtár - Osiris Kiadó
Budapest, 2002.
179 old.

László Zsigmond - A Dévai Nemzeti Kaszinó monográfiája

László Zsigmond - A Dévai Nemzeti Kaszinó monográfiája

Laufer Vilmos Könyvnyomdája
Déva, 1911.
56. old.

Halaváts Gyula  - A felsőszilvási monostor temploma

Halaváts Gyula - A felsőszilvási monostor temploma

Erdélyi Múzeum ,1912. 7. évf. 1. szám
93–95. old.

Téglás Gábor - A hunyadmegyei Erdőhátság

Téglás Gábor - A hunyadmegyei Erdőhátság

Földrajzi Közlemények VII., 1879
249-271. old.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I.

Athenaeum Nyomda
Budapest, 1882.
121. old.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve II.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve II.

Nyomtatott Gyulai Istvánnál
Arad, 1884.
121. old.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve III.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve III.

Nyomtatott Gyulai Istvánnál
Arad, 1886.
102. old.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve IV.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve IV.

Budapest, 1888.
125. old.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve V.

szerk.: Kun Róbert - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve V.

Franklin-Társulat Könyvnyomdája
Budapet, 1889.
159. old.

szerk.: Mailand Oszkár - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve VII.

szerk.: Mailand Oszkár - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve VII.

Ajtai K. Albert Könyvnyomdája
Kolozsvárt, 1893.
122. old.

szerk.: Kun Róbert és Téglás Gábor - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve VIII.

szerk.: Kun Róbert és Téglás Gábor - A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve VIII.

Ajtai K. Albert Könyvnyomdája
Kolozsvárt, 1897.
151. old.

Latinák Gyula - A Magy. Kir. Vasgyár és tartozékai

Latinák Gyula - A Magy. Kir. Vasgyár és tartozékai

Pallas Részvénytársaság Nyomdája
Budapest, 1906.
161. old.

Szilágyi Sándor - A Magyar Történelmi Társulat 1887. évi vidéki kirándulása Déva városába és Hunyad megyébe

Szilágyi Sándor - A Magyar Történelmi Társulat 1887. évi vidéki kirándulása Déva városába és Hunyad megyébe

Magyart Tudományos Akadémia
Budapest, 1887.
100. old.

Kovács András - A marosillyei Veress bástya

Kovács András - A marosillyei Veress bástya

Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány
Kolozsvár, 2004.
114. old.

Schreiber István - A népmesék két tündérvára a történelem tükrében

Schreiber István - A népmesék két tündérvára a történelem tükrében

Corvin Kiadó
Déva, 2007.
36.old.

Schreiber István - A Nopcsa bárók nyomában

Schreiber István - A Nopcsa bárók nyomában

Corvin Kiadó
Déva, 2011.
34. old.

Péterfy Márton  - A páringi juhászat

Péterfy Márton - A páringi juhászat

A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Oszt. Értesítője
Budapest, VI. 1905.
196-207. old.

Dósa Dénes - A szászvárosi ev. református Kún-kollégium története

Dósa Dénes - A szászvárosi ev. református Kún-kollégium története

Schuller és Társa Könyvnyomdája
Szászváros, 1897.
214.old.

Papp Gábor - A szilvanit, az ardealit és társaik

Papp Gábor - A szilvanit, az ardealit és társaik

Geoda, XVIII. évf. 2. szám, 2002.

Kristóf György - Adatok Barcsay Ábrahám életéhez

Kristóf György - Adatok Barcsay Ábrahám életéhez

Erdélyi Múzeum, 1911., új évfolyam VI.
17-37.old.

Alispáni jelentés Hunyadvármegye közigazgatási állapotáról az 1910. évben

Alispáni jelentés Hunyadvármegye közigazgatási állapotáról az 1910. évben

Hirsch Nyomda
Déva, 1910.
42. old.

Csulay Lajos - Alispáni jelentés Hunyadvármegye közigazgatási állapotáról az 1911. évben

Csulay Lajos - Alispáni jelentés Hunyadvármegye közigazgatási állapotáról az 1911. évben

Laufer Vilmos Könyvnyomdája
Déva, 1912.
242. old.

Csulay Lajos - Alispáni jelentés Hunyadvármegye közigazgatási állapotáról az 1914. évben

Csulay Lajos - Alispáni jelentés Hunyadvármegye közigazgatási állapotáról az 1914. évben

Laufer Vilmos Könyvnyomdája
Déva, 1916.
258. old.

Márky Sándor - Aradtól Petrozsényig

Márky Sándor - Aradtól Petrozsényig

Nyomtatta Réthy Lajos és Fia
Arad, 1881.
51. old.

Benkő Samu - Az első erdélyi magyar folyóirat

Benkő Samu - Az első erdélyi magyar folyóirat

In.: Benkő Samu: Sorsformáló értelem - Művelődéstörténeti dolgozatok,
Kriterion Könyvkiadó, 1971.
216-231. old.

Nagy Miklós - Az erdélyi bányavidék

Nagy Miklós - Az erdélyi bányavidék

Magyarország Képekben - Honismertető Album
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Minerva Szerkesztősége - Helikon Kiadó, 1989.
17. old.

DR. HORVÁTH FERENC, DR. KUBINSZKY MIHÁLY  - AZ ERDÉLYI VASÚTÉPÍTÉSZET ELŐZMÉNYEI - AZ ELSŐ ERDÉLYI VASÚT ARAD-GYULAFEHÉRVÁR FŐVONALA ÉS PISKI-PETROZSÉNY SZÁRNYVONALA

DR. HORVÁTH FERENC, DR. KUBINSZKY MIHÁLY - AZ ERDÉLYI VASÚTÉPÍTÉSZET ELŐZMÉNYEI - AZ ELSŐ ERDÉLYI VASÚT ARAD-GYULAFEHÉRVÁR FŐVONALA ÉS PISKI-PETROZSÉNY SZÁRNYVONALA

Műszaki Szemle, 15-16. szám
9. old.

Rodiczky Jenő - Barangolások a Maros mentén Aradtól Déváig

Rodiczky Jenő - Barangolások a Maros mentén Aradtól Déváig

Turisták Lapja, 1902. XIV. évf. 3-5. szám
18. old.

Oborni Teréz - Bethlen Gábor

Oborni Teréz - Bethlen Gábor

In.: Erdélyi fejedelmek, Pannonica Kiadó,
Budapest, 2002.
31. old.

Schreiber István - Déva vára

Schreiber István - Déva vára

Corvin Kiadó
Déva, 2005.
33. old.

Schreiber István - Egykori és mai műemlék templomaink

Schreiber István - Egykori és mai műemlék templomaink

Corvin Kiadó
Déva, 2008.
34. old.

Rákosi Viktor - Elnémult harangok

Rákosi Viktor - Elnémult harangok

Révai Nyomda
Budapest, 1916.
160. old.

Jósika Miklós - Emlékirat

Jósika Miklós - Emlékirat

Magyar Helikon
Budapest, 1977.
229. old.

Csávossy György - Erdélyi-Hegyalja, a borok hazája

Csávossy György - Erdélyi-Hegyalja, a borok hazája

Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány
Budapest, 2009, Tél
110-126. old.

SZILÁGYI SÁNDOR - GRÓF KUUN GÉZA MAROSNÉMETI LEVÉLTÁRA

SZILÁGYI SÁNDOR - GRÓF KUUN GÉZA MAROSNÉMETI LEVÉLTÁRA

A Magyar Történelmi Társulat 1887. október 6-án tartott ülésén
Budapest, 1887.
49. old.

Nagy Miklós - Gyula-fehérvári képek

Nagy Miklós - Gyula-fehérvári képek

Magyarország Képekben - Honismertető Album
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Minerva Szerkesztősége - Helikon Kiadó, 1989.
17. old.

Schreiber István - Hátszeg-vidéki várak és középkori templomok

Schreiber István - Hátszeg-vidéki várak és középkori templomok

Corvin Kiadó
Déva, 2010.
36. old.

Szabó Endre, Szathmáry György - Hunyadi album

Szabó Endre, Szathmáry György - Hunyadi album

Athenaeum és Társ. Könyvnyomdája
Budapest, 1878.
48. old.

Hunyadmegye

Hunyadmegye

In.: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben, Méry Ratio Kiadó,
Budapest, 2012.
25. old.

TÉGLÁS GÁBOR - HUNYADMEGYEI KALAUZ

TÉGLÁS GÁBOR - HUNYADMEGYEI KALAUZ

Erdélyi Kárpát Egyesület
Kolozsvár, 1902.
225. old.

SCHREIBER ISTVÁN  - HUNYADVÁR HUSZONKÉT VÁRURA

SCHREIBER ISTVÁN - HUNYADVÁR HUSZONKÉT VÁRURA

Corvin Kiadó
Déva, 2006.
36. old.

DR. KUUN GÉZA, DR. TORMA ZSÓFIA, TÉGLÁS GÁBOR - HUNYADVÁRMEGYE TÖRTÉNETE - HUNYADVÁRMEGYE FÖLDJÉNEK TÖRTÉNETE AZ ŐSKORTÓL A HONFOGLALÁSIG

DR. KUUN GÉZA, DR. TORMA ZSÓFIA, TÉGLÁS GÁBOR - HUNYADVÁRMEGYE TÖRTÉNETE - HUNYADVÁRMEGYE FÖLDJÉNEK TÖRTÉNETE AZ ŐSKORTÓL A HONFOGLALÁSIG

Athenaeum Könyvnyomda
Budapest, 1902.
334. old.

Schreiber István - Illye várának dicsősége - Branyicska tragikus sorsú várurai

Schreiber István - Illye várának dicsősége - Branyicska tragikus sorsú várurai

Corvin Kiadó
Déva, 2008.
30. old.

kalap - jozsef

kalap - jozsef

jhvcj

Vetési László - Juhaimnak maradéka

Vetési László - Juhaimnak maradéka

KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság
Kolozsvár, 2001.
323. old.

KERÉKPÁRRAL DÉL-ERDÉLYBEN

KERÉKPÁRRAL DÉL-ERDÉLYBEN

Élő Erdély Egyesület
Csíkszereda, 2003.
38. old.

Szádeczky Lajos - Kuun Géza emlékezete

Szádeczky Lajos - Kuun Géza emlékezete

Erdélyi Múzeum 1905. XXII. kötet, 8. füzet, 28-59. p.
31. old.

WEISZ ATTILA - MAROSSZENTIMRÉRŐL ÉS KÖZÉPKORI TEMPLOMÁRÓL

WEISZ ATTILA - MAROSSZENTIMRÉRŐL ÉS KÖZÉPKORI TEMPLOMÁRÓL

Erdélyi Múzeum, 1998. 3-4. szám
13. old.

Révai Károly - Nagyág

Révai Károly - Nagyág

Erdélyi Múzeum 1907, 225–231. old.
7. old.

Vetési László - Ne csüggedj el, kicsiny sereg!

Vetési László - Ne csüggedj el, kicsiny sereg!

Kalota Könyvkiadó
Kolozsvár, 2002.
499. old.

Krenner Ferenc, Sólyom-Fekete Margit - Osdolai Kuun Géza emlékezete

Krenner Ferenc, Sólyom-Fekete Margit - Osdolai Kuun Géza emlékezete

Kroll Gyula Könyvnyomdája
Déva, 1905.
36. old.

Robii frumosului. Muzeul satului hațegan.

Robii frumosului. Muzeul satului hațegan.

Bukarest, 2008.
10 old.

Romulus Vuia - Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor - Studiu antropogeografic și etnografic

Romulus Vuia - Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor - Studiu antropogeografic și etnografic

Institutul de Arte Grafice "Ardealul"
Cluj, 1926.
102. old.

Benkő József - Transsilvania specialis I. - Erdély földje és népe

Benkő József - Transsilvania specialis I. - Erdély földje és népe

Kriterion Könyvkiadó
Bukarest - Kolozsvár, 1999.
654. old.

Benkő József - Transsilvania specialis II. - Erdély földje és népe

Benkő József - Transsilvania specialis II. - Erdély földje és népe

Kriterion Könyvkiadó
Bukarest - Kolozsvár, 1999.
846. old.

Veöreös András - XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben

Veöreös András - XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben

PHD-dolgozat
BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 2006.
143. old.

Személyiségek

Könyvtárak

Ovid Densusianu Megyei Könyvtár
Cím: 330087 Déva, Bd 1 Decembrie 1918, 28. szám
Telefon: 0254-216.457
Honlap: www.bibliotecadeva.ro
E-mail: bibliotecadeva@upcmail.ro

Szászvárosi 'Sebastian Bornemisa' Városi Könyvtár
Cím: 335700, Szászváros, str. Victoriei, Nr. 1
Telefon: 0254-240.135

Vajdahunyadi Városi Könyvtár
Cím: 331059 Vajdahunyad, Constantin Brancusi 2. szám, bloc X2.
Telefon: 0254-711.549;

Hátszeg Városi Könyvtár
Cím: 335500 Hátszeg, str. Horea 1. sz.
Telefon: 0254-770.273

Algyógyi Városi Könyvtár
Cím: 335400 Algyógy, str. Calea Romanilor nr. 151
Telefon: 0254-248.880;
Fax: 0254-248.881

Piski Városi Könyvtár
Cím: 335900 Piski, Pta. Unirii, bl. 21 sz.
Telefon: 0254-262.098

Önkormányzatok

Déva Polgármesteri Hivatala
Cím: 330152 Déva, Piața Unirii 4.
Telefon: 0254-218.579
            0254-213.435
Fax: 0254-226.176
Honlap: www.primariadeva.ro
E-mail: primar@primariadeva.ro

Algyógy Polgármesteri Hivatal
Cím: 335400 Algyógy,,Calea Romanilor 145.
Telefon: 0254-248.881
Fax: 0254-248.880
Honlap: www.geoagiu.ro
E-mail: primaria@geoagiu.ro

Hátszeg Polgármesteri Hivatal
Cím: 335500 Hátszeg, Str. Libertatii
Telefon: 0254-770.273
Fax: 0254-777.756
Honlap: www.primariehateg.ro
E-mail: secretariatph@rdslink.ro

Szászváros Polgármeteri Hivatal
Cím: 335700 Szászváros, Str. Armatei 17.
Telefon: 0254-241.513
Fax: 0254-242.560
Honlap: www.orastie.info.ro
E-mail: primaria@orastie.info.ro

Piski Polgármesteri Hivatal
Cím: 335900 Piski, Str. Avram Iancu 23.
Telefon: 0254-260.005
Fax: 0254-260.050
Honlap: www.primariasimeria.ro
E-mail: prim.simeria@smart.ro

Vajdahunyad Polgármesteri Hivatal
Cím: 331031 Vajdahunyad, Str. Libertatii 17.
Telefon: 0254-716.322
            0254-712.543
Fax: 0254-716.087
Honlap: www.primariahd.ro
E-mail: primar@primariahd.ro

Gyógyszertárak

Gyulafehérvár

Filantropia S.R.L.
Cím: Gyulafehérvár, Str. Crisanei, 1.
+40 258 814 100

Gelafarm S.R.L.
Cím: Gyulafehérvár, Pta Maniu Iuliu 8.
+40 258 818 766

Elixir S.R.L.
Cím: 510006 Gyulafehérvár, Str. Goldis Vasile 8B.
+40 258 832 449

Farmacia SIC Volo S.R.L.
Cím: Gyulafehérvár, Bd. 1 Decembrie 1918
+40 258 830 395

Spero Impex S.R.L.
Cím: 510014 Gyulafehérvár, Str. Arnsberg 12.
Telefon: +40 258 834 903

Farcom Forte S.R.L.
Cím: Gyulafehérvár, Str. Goldis Vasile, 2.
Telefon: +40 258 841 305

Remedia NR. 36 
Cím: Gyulafehérvár, Pta Maniu Iuliu 4.
Telefon: +40 258 811 728

Farmacomp S.R.L. 
Cím: Gyulafehérvár, Str. Balcescu Nicolae 5K.
Telefon: +40 258 811 182 

SIC Volo S.R.L. 
Cím: Gyulafehérvár, Bd. 1 Decembrie 1918 11.
Telefon: +40 258 830 395

Vajdahunyad

Medicom Import-Export S.R.L. 
Cím: 331030 Vajdahunyad, Str. Enescu George 6.
Telefon: +40 254 713 045

Lu-Ka Farm S.R.L. 
Cím: 31071 Vajdahunyad, Bd. Balcescu Nicolae 1.
Telefon: +40 254 717 194 

Farmacia Alfa Com S.R.L. 
Cím: 331028 Vajdahunyad, Bd. Dacia 6.
Telefon: +40 254 744 593

Farmacia Iulia S.R.L. 
Cím: 331129 Vajdahunyad, Str. Ciocârliei 3/6
Telefon: +40 254 712 132

Farmacia Richter 
Cím: 331051 Vajdahunyad, Str. Mihai Viteazu 4.
Telefon: +40 254 713 166

Golden Farm S.R.L. 
Cím: 31013 Vajdahunyad, Bd. Dacia 1.
Telefon: +40 354 883 833

Déva

Farmacia Sfânta Maria 
Cím: Déva, Str. Eminescu Mihai 13A.
Telefon: +40 254 224 398

Larix S.R.L.
330020 Déva, Bd. Decebal
Telefon: +40 254 220 050

Hygeia Dava Com S.R.L. 
Cím: 330119 Déva, Str. Mihai Eminescu
Telefon: +40 254 219 749
 
Piski

Geofarm S.R.L.
Cím: Piski, Str. Teilor
Telefon: +40 788 917 575

Flores Tehnofarm S.R.L. 
Cím: Piski, Str. Atelierelor 31.
Telefon: +40 254 263 339

Hátszeg

Valfarm S.R.L. 
Cím: Hátszeg, Str. Vladimirescu Tudor 7.
Telefon: +40 254 777 750

Szászváros

Elixir S.R.L. 
Cím: 335700 Szászváros, Str. Pricazului
Telefon: +40 254 241 117

Farmacia Agora S.R.L. 
Cím: 335700 Szászváros, Str. Pricazului
Telefon: +40 254 247 923

Novo Farm S.R.L. 
Cím: 335700 Szászváros, Str. Balcescu Nicolae 16.
Telefon: +40 254 247 489 ?

Comart Flores S.R.L. 
Cím: 335700 Szászváros, Pta Victoriei 1.
Telefon: +40 254 247 180

Infiniti Farmacom S.R.L. 
Cím: 335700 Szászváros, Str. Muresului
Telefon: +40 254 244 186

Rom Digi Farm S.R.L. 
Cím: 335700 Szászváros, Str. Unirii 5.
Telefon: +40 254 241 505

Kalán

Lotus Farm S.R.L.
Cím: Kalán, Str. Florilor
Telefon: +40 254 730 010

Kórházak

Dr. Alexandru Simionescu Kórház 
Cím: 331057 Vajdahunyad, Strada Victoriei 14.
Telefon: +40 254 712 975
Honlap: spitalul-mun-hunedoara.info

Szászváros Városi Kórház
Cím: 335700 Szászváros, Str. Pricazului 16.
Telefon: +40 254 242 950
Honlap: www.spitmunor.ro

Gyulafehérvári Megyei Kórház
Cím: 510160 Gyulafehérvár, Bulevardul Revoluției 1989 23.
Telefon: +40 258 821 694
Honlap: www.spitalalba.ro

Axis Emergency
Cím: Déva, Str. Mihai Viteazu 32, et 2.
Telefon: +40 21 9294
Honlap: www.axisemergency.ro

Déva Megyei Kórház
Cím: 330084 Déva, Bd. 22 Decembrie 58.
Telefon: +40 254 214 616
Honlap: www.spitaldeva.ro

Déva Megye Ambulancia
Cím: 330179 Déva, Str. Depozitelor 3.
Telefon: +40 733 441 159

Hátszeg Városi Korház
Cím: Str. Tudor Vladimirescu 7.
Telefon: +40 0354 408 894;
+40 0354 408 895
E-mail: spital_hateg@yahoo.com
Honlap: www.spitalhateg.info.ro

Hunyad Megyei Vérközpont
Cím: Déva, Bd. 22 Decembrie
Telefon: +40 254 225 265

Rendőrségek

Vajdahunyad Városi Rendőrség
Cím: Vajdahunyad, Strada Ion Luca Caragiale 13.
Telefon: 0254 71.12.12
Honlap: hd.politiaromana.ro

Déva Megyei Rendőrség
Cím: Déva, Aleea Saturn 7.
Telefon: 0254 21.77.30
            0254 21.77.31
Honlap: www.politiaromana.ro

Szászvárosi Városi Rendőrség
Cím: 335700 Szászváros, Str. Pricazului 5.
Telefon: 254 24.14.23

Gyulafehérvári Megyei Rendőrség
Cím: 510118 Gyulafehérvár, Strada I.C. Bratianu 1.
Telefon: 0258 80.61.61
Honlap: www.politiaalba.ro

Gyulafehérvári Rendőrség
Cím: 510117 Gyulafehérvár, Str. Muresanu Andrei 2.
Telefon: 258 81.12.86

Hátszeg Városi Rendőrség
Cím: Hátszeg, Str. Mihai Viteazu 3.
Telefon: 254 77.02.22

Kalán Városi Rendőrség
Cím: 335300 Kalán, Strada Florilor 14.
Telefon: 254 73.01.59
Honlap: hd.politiaromana.ro

Taxik

Déva

Taxi Astral
Telefon: 0254 22.11.11
            0770 22.77.77
            0737 22.11.11
            0744 22.44.44
            0765 22.55.55

Taxi Domi2005
Telefon: 0727 45.87.52
            0756 68.72.14
            0763 55.11.07

 

Vajdahunyad

Taxi Ruxal
Telefon: 0722-840.321
            0745-611.503

 

Hátszeg

Taxi Fulger
Telefon: 0788 21.86.16

 

Gyulafehérvár

Taxi Confort
Telefon: 0258 944
            0358 88.11.29
            0744 57.15.31

Nova Taxi
Telefon: 0258 942
            0723 45.95.62
            0744 99.89.93
            0788 00.09.43

City Taxi
Telefon: 0258 948
            0724 22.29.48
            0744 77.99.48
            0788 77.99.48

Exclusiv Taxi
Telefon: 0258 941
            0721 90.20.60
            0742 21.62.62
            0788 51.05.40

Unic Taxi
Telefon: 0258 949
            0721 16.10.64
            0742 58.28.54

 

Szászváros

Taxi Orastie
Telefon: 0758 43.41.93
            0762 75.99.72

 

Civil szervezetek

Corvin Savaria Társaság
Cím: 331122 Vajdahunyad, Str. Timotei Cipariu, nr. 29
Bóné Sándor: 0745 252.726

Csernakeresztúri Hagyományőrző Egylet
Cím: 330003 Csernakeresztúr, nr.78
Szabó Julia: 0726 688.547
E-mail: szabo_juliana@yahoo.com

Csernakeresztúri Katolikus Ifjúsági Csoport
Cím: 330003 Csernakeresztúr, nr. 49
Tóth János: 0723 369.841
E-mail: janiatya@gmail.com

Dél-Erdélyért Kulturális Társaság
Cím: 330011 Déva, str. Maresal Averescu, nr. 20/39
Gáspár Barra Réka: 0722 267.600
E-mail: gbreka@yahoo.com

Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Cím: 330046 Déva, str. Progresului, nr. 6
Böjte Csaba: 0254 214.873
E-mail: sztf@mail.recep.ro

EMKE Hunyad Megyei Szervezete
Cím: 330168 Déva, B-dul. Decebal, bl. 1, sc.B, ap. 54
Schreiber István, 0254227588

EMKE Vajdahunyad
Cím: 331018 Vajdahunyad, str. G. Toparceanu, nr. 5/15
Doboly Beatrix: 0741 038.251
E-mail: bdoboly@yahoo.com

Geszthy Ferenc Társaság
Cím: 330065 Déva, str. G. Baritiu, nr. 9
Varga Károly: 0723 577.885,
E-mail: office@corvinkiado.ro

Hunyad Megyei Ifjúsági Tanács (HUMMIT)
Cím: 330152 Déva, B-dul Iuliu Maniu, L2 Parter
Széll Lőrincz: 0723 262.098,
E-mail: szell.lorincz@gmail.com

Hunyadi Magyar Vállalkozók Társasága
Cím: 331122 Vajdahunyad, str. Timotei Cipariu, nr. 29
Horváth Zoltán: 0770 054.523
E-mail: horvath_zoltan2000@yahoo.com

Kun Humanitárius Társaság
Cím: 332045 Vajdahunyad, Str. Caprioarei, nr.1, K5/30
Kun Árpád: 0746 699.679
E-mail: kunkrizailona@yahoo.com

László János Hagyományőrző Kulturális Egyesület
Cím: 330162 Déva, B-dul 22 Decembrie, nr.245
László Anna: 0745 215.504,
E-mail: bgyozo@yahoo.com 

RMPSZ Hunyad Megyei Szervezete
Cím: 330055 Déva, str. Anemonelor, nr.57A
Csatlós Erzsébet: 0723 504.845
E-mail: zsozso29@gmail.com

Segesvári Miklós Pál Egylet
Cím: 330153 Déva, Str. Lucian Blaga, nr. 5   
Kiszely József: 0729 905.227
E-mail: iosifkiszely@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

Nyomtatott sajtó

        

    

    

      

On-line sajtó